ಬೆಂಗಳೂರು ರೇಡಿಯೋ ಕೇಂದ್ರಗಳು

Radio stations in Bengaluru / बंगलौर में रेडियो स्टेशन

Click on the radio station name to listen online
FM,MHz Station / ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ / रेडियो स्टेशन Transmitter / ಪ್ರೇಷಕ / ट्रांसमीटर
  90.40 Radio Active Radisson Blu Hotel / ರ್ಯಾಡಿಸನ್ ಬ್ಲೂ ಹೋಟೆಲ್
  90.40 Ramana Voices J. P. Nagar, Shree Ramana Maharishi Academy for the Blind / ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಮಹಾರಿಷಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಲೈಂಡ್
  90.40 Sarathi Jhalak Anugondanahalli / ಅನುಗೊಂದನಹಳ್ಳಿ
  90.80 Neladani community radio Nelamangala / ನೆಲಮಂಗಲ
  91.10 Radio City Bengaluru TV Tower / ಬೆಂಗಳೂರು ಟಿವಿ ಟವರ್
  91.90 Radio Indigo Bengaluru TV Tower / ಬೆಂಗಳೂರು ಟಿವಿ ಟವರ್
  92.70 Big FM Bengaluru TV Tower / ಬೆಂಗಳೂರು ಟಿವಿ ಟವರ್
  93.50 Red FM Bengaluru TV Tower / ಬೆಂಗಳೂರು ಟಿವಿ ಟವರ್
  94.30 Radio One Bengaluru TV Tower / ಬೆಂಗಳೂರು ಟಿವಿ ಟವರ್
  95.00 Radio Mirchi 95 FM Bengaluru TV Tower / ಬೆಂಗಳೂರು ಟಿವಿ ಟವರ್
  98.30 Radio Mirchi Bengaluru TV Tower / ಬೆಂಗಳೂರು ಟಿವಿ ಟವರ್
100.10 ಆಕಾಶವಾಣಿ ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ Bengaluru TV Tower / ಬೆಂಗಳೂರು ಟಿವಿ ಟವರ್
101.30 ಆಕಾಶವಾಣಿ FM Rainbow Bengaluru TV Tower / ಬೆಂಗಳೂರು ಟಿವಿ ಟವರ್
102.90 आकाशवाणी विविध भारती Bengaluru TV Tower / ಬೆಂಗಳೂರು ಟಿವಿ ಟವರ್
104.00 Fever 104 Bengaluru TV Tower / ಬೆಂಗಳೂರು ಟಿವಿ ಟವರ್
106.40 Gyanvani Bengaluru TV Tower / ಬೆಂಗಳೂರು ಟಿವಿ ಟವರ್
106.80 Radio Universal Universal College / ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾಲೆಜ್
MW,kHz Station / ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ / रेडियो स्टेशन Transmitter / ಪ್ರೇಷಕ / ट्रांसमीटर
    612 ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು 'ಅ' Hoskote / ಹೊಸಕೋಟೆ
    621 ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು 'ಅ'
आकाशवाणी FM Gold
Hoskote / ಹೊಸಕೋಟೆ (DRM)
    720 ஆகாஷ்வாணி சென்னை 'எ'
ஆகாஷ்வாணி தமிழ்
Chennai / ಚೆನ್ನೈ, Avadi / ಅವಡಿ
    729 ஆகாஷ்வாணி சென்னை 'எ'
आकाशवाणी रागम
Chennai / ಚೆನ್ನೈ, Avadi / ಅವಡಿ (DRM)
    882 Trans World Radio Sri Lanka / ಶ್ರೀಲಂಕಾ, Puttalam / ಪುಟ್ಟಲಮ್
  1125 SLBC External Service
FEBA India
Sri Lanka / ಶ್ರೀಲಂಕಾ, Puttalam / ಪುಟ್ಟಲಮ್
SW,kHz Station / ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ / रेडियो स्टेशन Transmitter / ಪ್ರೇಷಕ / ट्रांसमीटर
  9425 आकाशवाणी राष्ट्रीय प्रसारण सेवा Doddaballapura / ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ
  9870 आकाशवाणी विविध भारती Doddaballapura / ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ (DRM)
 

 

Weather / ಹವಾಮಾನ


Bengaluru TV Tower / ಬೆಂಗಳೂರು ಟಿವಿ ಟವರ್ / बंगलौर टीवी टावर


Coordinates / ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು: 13°00'29" N, 77°35'32" E
Prasar Bharati (Doordarshan and Akashvani) radio and television tower in Jayamahal, Bengaluru, Karnataka.

         

Hoskote radio transmitter / ಹೊಸಕೋಟೆ ರೇಡಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ / होसकोटे रेडियो ट्रांसमीटर


Coordinates / ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು: 13°04'00" N, 77°47'01" E
All India Radio (Akashvani) mediumwave radio broadcasting station in Hosakote, east of Bengaluru, Karnataka.

Doddaballapura radio transmitter / ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ರೇಡಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ / डोड्डाबल्लापुर रेडियो ट्रांसमीटर


Coordinates / ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು: 13°14'52" N, 77°29'25" E
All India Radio (Akashvani) High Power Transmitter (HPT) shortwave radio broadcasting station in Doddaballapura, north of Bengaluru, Karnataka. Historical shortwave call sign: VUBG-2. 6x500 kW Brown Boveri transmitters are installed in the station, plus new DRM transmitters.