સુરત રેડિયો સ્ટેશનો

Radio stations in Surat / सूरत में रेडियो स्टेशन

Click on the radio station name to listen online
FM,MHz Station / રેડિયો સ્ટેશન / रेडियो स्टेशन Transmitter / ટ્રાન્સમીટર / ट्रांसमीटर
  91.10 Radio City Surat-Sachin TV Tower
  92.70 Big FM Surat-Sachin TV Tower
  94.30 My FM Surat-Sachin TV Tower
  98.30 Radio Mirchi Surat-Sachin TV Tower
101.10 આકાશવાણી સુરત Surat-Sachin TV Tower
MW,kHz Station / રેડિયો સ્ટેશન / रेडियो स्टेशन Transmitter / ટ્રાન્સમીટર / ट्रांसमीटर
    810 આકાશવાણી રાજકોટ Rajkot, Jamnagar Rd
    819 આકાશવાણી રાજકોટ Rajkot, Jamnagar Rd (DRM)
    846 આકાશવાણી અમદાવાદ Ahmedabad, Bareja
    855 આકાશવાણી અમદાવાદ Ahmedabad, Bareja (DRM)
  1071 आकाशवाणी विविध भारती
AIR External Service
Rajkot, Paddhari
  1080 आकाशवाणी विविध भारती
AIR External Service
Rajkot, Paddhari (DRM)
  1566 AIR National Channel Nagpur, Buttibori
 





 

Weather / હવામાન


Surat-Sachin TV Tower / સુરત-સચિન ટેલિવિઝન ટાવર


Coordinates: 21°05'05" N, 72°53'15" E
Prasar Bharati (Doordarshan and Akashvani) radio and television tower in Sachin, south of Surat, Gujarat.