شبکه های رادیویی در اهواز

المحطات الاذاعية في الأحواز‎

بر روی نام ایستگاه رادیویی به گوش دادن آنلاین کلیک کنید
اف‌ام، مگاهرتز ایستگاه رادیویی / إذاعات فرستنده / جهاز إرسال
  88.00 رادیو جوان حصیرآباد
  89.00 رادیو جوان شوشتر، گتوند‎
  90.00 رادیو ایران حصیرآباد
  92.00 رادیو ورزش حصیرآباد
  93.00 رادیو ورزش شوشتر، گتوند‎
  93.50 رادیو آوا حصیرآباد
  94.00 رادیو خوزستان حصیرآباد
  95.00 رادیو خوزستان شوشتر، گتوند‎
  95.50 رادیو عدالت حصیرآباد
  96.00 راديو معارف حصیرآباد
  97.00 راديو معارف شوشتر، گتوند‎
  98.00 رادیو اقتصاد حصیرآباد
  99.20 اذاعة طهران العربية حصیرآباد
100.00 رادیو قرآن حصیرآباد
101.00 رادیو قرآن شوشتر، گتوند‎
102.00 راديو سلامت حصیرآباد
104.00 رادیو پیام حصیرآباد
105.00 رادیو پیام شوشتر، گتوند‎
106.00 راديو فرهنگ حصیرآباد
107.00 راديو فرهنگ شوشتر، گتوند‎
بسامد پایین کیلوهرتز ایستگاه رادیویی / إذاعات فرستنده / جهاز إرسال
    279 TR1 Radio Watan ترکمنستان، عشق آباد، کاراتامک
موج متوسط، کیلوهرتز ایستگاه رادیویی / إذاعات فرستنده / جهاز إرسال
    540 إذاعة الكويت البرنامج العام کویت، صلیبی ، جگر
    558 رادیو ایران شوشتر‎ + بوشهر‎
    576 رادیو خوزستان
اذاعة طهران العربية
بندرماهشهر‎
    585 راديو فرهنگ تهران‎، قشلاق
    630 إذاعة القرآن الكريم کویت، آل مقوا
    711 رادیو خوزستان سطامیه کوچک
    756 رادیو چهارمحال و بختیاری شهركرد‎
    837 رادیو اصفهان اصفهان‎، حبيب آباد
    855 إذاعة القرآن الكريم السعودية، سر خوب
    882 إذاعة القرآن الكريم السعودية، دمام
    891 رادیو دنا دهدشت‎
    900 رادیو قرآن تهران‎، ترشنبه
    963 Radio Kuwait Int'l کویت، آل مقوا
  1044 رادیو ایلام دهلران‎
  1053 رادیو ایران خرم‌آباد‎
  1080 اذاعة طهران العربية بندرماهشهر‎
  1098 إذاعة جدة السعودية، دمام
  1134 إذاعة الكويت البرنامج العام / رياضة کویت، صلیبی ، جگر
  1260 إذاعة الرياض السعودية، دمام
  1269 إذاعة الكويت البرنامج العام
جلسات مجلس الأمة
کویت، صلیبی ، جگر
  1305 رادیو ‎بوشهر بوشهر
  1341 إذاعة الكويت البرنامج الثاني
إذاعة القرآن الكريم
کویت، آل مقوا
  1440 إذاعة الرياض السعودية، سر خوب
  1485 راديو آبادان آبادان‎، جمشیدآباد
  1548 رادیو سوا (الخليج) کویت، أم الرمم
  1593 رادیو سوا (العراق) کویت، أم الرمم
 

 

هوا / طقس


ایستگاه رادیویی وتلویزیونی حصیرآباد اهواز


مختصات: ۳۱°۱۹′۲۳″ شمالی ۴۸°۴۳′۱۵″ شرقی