شبکه های رادیویی در شیراز

بر روی نام ایستگاه رادیویی به گوش دادن آنلاین کلیک کنید
اف‌ام، مگاهرتز ایستگاه رادیویی فرستنده
  88.00 رادیو جوان ایستگاه فرستنده مهارلو
  88.70 رادیو جوان کوه سیدان
  90.00 رادیو ایران ایستگاه فرستنده مهارلو
  92.00 رادیو ورزش ایستگاه فرستنده مهارلو
  92.70 رادیو ورزش کوه سیدان
  94.00 رادیو فارس ایستگاه فرستنده مهارلو
  96.00 راديو معارف ایستگاه فرستنده مهارلو
  96.70 راديو معارف کوه سیدان
  98.00 رادیو اقتصاد ایستگاه فرستنده مهارلو
100.00 رادیو قرآن ایستگاه فرستنده مهارلو
100.70 رادیو قرآن کوه سیدان
102.00 راديو سلامت ایستگاه فرستنده مهارلو
104.00 رادیو پیام ایستگاه فرستنده مهارلو
104.70 رادیو پیام کوه سیدان
106.00 راديو فرهنگ ایستگاه فرستنده مهارلو
106.70 راديو فرهنگ کوه سیدان
بسامد پایین کیلوهرتز ایستگاه رادیویی فرستنده
    279 TR1 Radio Watan ترکمنستان، عشق آباد، کاراتامک
موج متوسط، کیلوهرتز ایستگاه رادیویی فرستنده
    558 رادیو ایران تهران‎، قشلاق
    603 رادیو فارس دهنو
    702 رادیو ایران بوشهر
    891 رادیو کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
    990 رادیو ایران دهنو
  1143 رادیو ایران یاسوج
  1503 رادیو ایران بوشهر
 

 

هوا


ایستگاه فرستنده مهارلو


مختصات: ۲۹°۲۳′۴۸″ شمالی ۵۲°۴۴′۰۲″ شرقی