Radio Gukena FM - Kenya
Radio Gukena FM - Kenya - Nairobi 92.2 FM; Mt. Kenya 92.8 FM; Nakuru 92.8 FM