मेरो एफ.एम. - काठमाडौं ९३.५ मेगाहर्ज
मेरो एफ.एम. - काठमाडौं ९३.५ मेगाहर्ज