रेडियो मिर्मिरे - काठमाडौं ८९.४ मेगाहर्ज
रेडियो मिर्मिरे - काठमाडौं ८९.४ मेगाहर्ज