สถานีวิทยุในภูเก็ต

คลิกที่ชื่อสถานีวิทยุออนไลน์ฟัง
FM,MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง เครื่องส่งวิทยุ
  87.75 วิทยุสังฆทานธรรม ภูเก็ต
  88.00 เสียงจากทหารเรือ ส.ทร.๓ เขาโต๊ะแซะ
  88.50 Vega Voice ภูเก็ต
  89.50 Phuket Live Radio เขาโต๊ะแซะ
  89.75 Radio Trip ภูเก็ต
  90.00 โอเค ลูกทุ่ง ภูเก็ต ภูเก็ต
  90.50 กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดภูเก็ต เขาโต๊ะแซะ
  91.50 Phuket Island Radio
BBC World Service
เขาโต๊ะแซะ
  92.50 วิทยุบ้านป่าหล่าย FM ภูเก็ต
  93.00 เพื่อสิ่งแวดล้อม 93 ภูเก็ต
  94.00 City Radio ภูเก็ต
  94.50 สถานีวิทยุสังฆทานธรรม ป่าตอง
  94.75 สถานีวิทยุเสียงอันดามัน เขาโต๊ะแซะ
  95.00 เสียงสามยอด เขาโต๊ะแซะ
  95.50 ชมรมสื่อสีขาวชาวภูเก็ต โรงเรียนสตรีภูเก็ต
  96.00 สถานีวิทยุภูเก็ต 96 MHz ภูเก็ต
  96.75 กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดภูเก็ต
Sunshine Radio
เขาโต๊ะแซะ
  97.25 เสียงจากทหารเรือ ส.ทร.๑๔ ตะกั่วทุ่ง
  97.50 Сарафан FM ภูเก็ต
  97.75 สถานีวิทยุวิหควาไรตี้ ภูเก็ต
  98.00 IT Radio ภูเก็ต
  98.25 Next Step Radio ภูเก็ต
  99.25 วิทยุรัฐสภา เขาโต๊ะแซะ
  99.50 สถานีวิทยุ บวก 99.5 MHz ภูเก็ต
100.00 One FM ภูเก็ต
100.25 เสียงใต้เรดิโอ FM ภูเก็ต
101.50 สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดภูเก็ต เขาโต๊ะแซะ
102.25 สถานีวิทยุกรมการรักษาดินแดน ภูเก็ต
102.50 Phuket Island Radio
BBC World Service
ถลาง
102.75 The Thaiger ภูเก็ต
102.75 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคถลาง
103.00 Mahogany V FM โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
103.25 เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล)
103.50 สองย่าเรดิโอ ภูเก็ต
104.50 Sport Radio Mix FM ภูเก็ต
105.25 Новое Радио ภูเก็ต
105.50 วิทยุติดดิน ภูเก็ต
105.75 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
106.00 Phuket 106 ภูเก็ต
106.50 Yesterday 106.5 ภูเก็ต
106.50 มุสลิมสัมพันธ์ สมาคมมุสลิมสัมพันธ์ภูเก็ต
106.75 OK Love ภูเก็ต
107.00 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
107.25 สถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยา เขาโต๊ะแซะ
107.50 Openmind Radio ภูเก็ต
107.75 Mazz Radio เขาโต๊ะแซะ
AM,kHz สถานีวิทยุกระจายเสียง เครื่องส่งวิทยุ
    891 เครือข่ายวิทยุฯแห่งชาติ AM891 กรุงเทพมหานคร สระบุรี
  1062 กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎา ซอยสถาบันราชภัฏภูเก็ต
  1458 เสียงจากทหารเรือ ส.ทร.๓ ซอยบางใหญ่
  1575 วิทยุสราญรมย์
ព័ត៌មាន​វីអូអេ
ສຽງອາເມຣິກາ
วอยซ์ ออฟ อเมริกา
Ðài Tiếng nói Hoa Kỳ
กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา, บ้านภาชี
 

 

ลมฟ้าอากาศ


เขาโต๊ะแซะ


พิกัดภูมิศาสตร์: 07°53'51" N, 98°23'43" E