สถานีวิทยุ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์
สถานีวิทยุ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ AM 774 kHz ระยอง