สถานีวิทยุเชียงใหม่มหานคร FM 107.25 MHz
สถานีวิทยุ เชียงใหม่ มหานครภาคประชาชน FM 107.25 MHz