วิทยุอีสานสัมพันธ์ ฮักกันคนล้านนา FM 90.25 เชียงใหม่
วิทยุอีสานสัมพันธ์ ฮักกันคนล้านนา FM 90.25 MHz เชียงใหม่