สถานีวิทยุคนลูกทุ่งเชียงใหม่ FM 88.75
สถานีวิทยุคนลูกทุ่งเชียงใหม่ FM 88.75 MHz