สถานีวิทยุห้องส่งวัดอินทขิล FM 96.00 เชียงใหม่
สถานีวิทยุห้องส่งวัดอินทขิล FM 96.00 MHz เชียงใหม่