สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 เชียงใหม่
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz เชียงใหม่