สถานีวิทยุ ม.พายัพ FM 101.75 เชียงใหม่
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพายัพ FM 101.75 MHz เชียงใหม่