เครือข่ายวิทยุฯแห่งความรอบรู้เพื่อผู้ฟัง AM 837
เครือข่ายวิทยุฯแห่งความรอบรู้เพื่อผู้ฟัง AM 837 kHz - กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร