กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดภูเก็ต AM 1062
กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดภูเก็ต AM 1062 kHz - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย