กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดภูเก็ต FM 90.5
กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดภูเก็ต FM 90.5 MHz - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย