กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดภูเก็ต FM 96.75
กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย