KRXO The Franchise Sports Radio - Oklahoma
KRXO The Franchise Sports Radio - Oklahoma City KRXO 107.7 FM; Tulsa KRXO 1270 AM, K245BZ 96.9 FM & K300CY 107.9 FM