KKYA 93.1 FM - KK93 - Yankton, SD
KKYA 93.1 FM - KK93 - Yankton, South Dakota