MTRK Radio Toshkent - O‘zbekiston
MTRK Radio Toshkent - O‘zbekiston - Радио Тошкент - Ўзбекистон