Rádio Biguaçu 98.3 FM - Biguaçu, SC
Rádio Biguaçu FM - Biguaçu, Santa Catarina ZYM542 98.3 FM