Jovem Pan FM 89.9 - Natal, RN
ZYW292 Jovem Pan FM 89.9 - Natal, Rio Grande do Norte