Mundi FM 99.3 - Ponta Grossa, PR
ZYD402 99.3 Mundi FM - Ponta Grossa, Paraná