HJKX Radio Mundial 1370 AM - Bogotá
HJKX Radio Mundial 1370 AM - Bogotá, Colombia