Beach 105.5 FM - Sekondi-Takoradi, Ghana
Beach 105.5 FM - Sekondi-Takoradi, Ghana