Fox FM - Ghana
Fox FM - Ghana - Kumasi 97.9 FM; Sekondi-Takoradi 103.1 FM