Luv 99.5 FM - Kumasi, Ghana
Luv 99.5 FM - Kumasi, Ghana