Melody 91.1 FM - Sekondi-Takoradi, Ghana
Melody 91.1 FM - Sekondi-Takoradi, Ghana