Skyy Power 93.5 FM - Takoradi, Ghana
Skyy Power 93.5 FM - Takoradi, Ghana