Y 97.9 FM - Takoradi, Ghana
Y 97.9 FM - Takoradi, Ghana