Bahana 101.8 FM - Jakarta
Bahana 101.8 FM - Jakarta - Hits Indonesia Terbaik