شبکه های رادیویی در اهواز

المحطات الاذاعية في الأحواز‎

بر روی نام ایستگاه رادیویی به گوش دادن آنلاین کلیک کنید
اف‌ام، مگاهرتز ایستگاه رادیویی / إذاعات فرستنده / جهاز إرسال
  88.00 رادیو جوان حصیرآباد
  89.00 رادیو جوان شوشتر، گتوند
  90.00 رادیو ایران حصیرآباد
  92.00 رادیو ورزش حصیرآباد
  93.00 رادیو ورزش شوشتر، گتوند
  93.50 رادیو آوا حصیرآباد
  94.00 رادیو خوزستان حصیرآباد
  95.00 رادیو خوزستان شوشتر، گتوند
  95.50 رادیو مناسبتی حصیرآباد
  96.00 راديو معارف حصیرآباد
  97.00 راديو معارف شوشتر، گتوند
  98.00 رادیو اقتصاد حصیرآباد
  99.20 اذاعة طهران العربية حصیرآباد
100.00 رادیو قرآن حصیرآباد
101.00 رادیو قرآن شوشتر، گتوند
102.00 راديو سلامت حصیرآباد
104.00 رادیو پیام حصیرآباد
105.00 رادیو پیام شوشتر، گتوند
106.00 راديو فرهنگ حصیرآباد
107.00 راديو فرهنگ شوشتر، گتوند
بسامد پایین کیلوهرتز ایستگاه رادیویی / إذاعات فرستنده / جهاز إرسال
    279 TR1 Radio Watan ترکمنستان، عشق آباد، کاراتامک
موج متوسط، کیلوهرتز ایستگاه رادیویی / إذاعات فرستنده / جهاز إرسال
    540 إذاعة الكويت البرنامج العام کویت، صلیبی ، جگر
    558 رادیو ایران شوشتر‎ + بوشهر‎
    576 رادیو خوزستان
اذاعة طهران العربية
بندرماهشهر‎
    585 راديو فرهنگ تهران، قشلاق
    630 إذاعة القرآن الكريم کویت، آل مقوا
    711 رادیو خوزستان سطامیه کوچک
    756 رادیو چهارمحال و بختیاری شهركرد‎
    837 رادیو اصفهان اصفهان، حبيب آباد
    855 إذاعة القرآن الكريم السعودية، سر خوب
    882 إذاعة القرآن الكريم السعودية، دمام
    891 رادیو دنا دهدشت‎
    900 رادیو قرآن تهران، ترشنبه
    963 Radio Kuwait Int'l کویت، آل مقوا
  1044 رادیو ایلام دهلران‎
  1053 رادیو ایران خرم‌آباد‎
  1080 اذاعة طهران العربية بندرماهشهر‎
  1098 إذاعة جدة السعودية، دمام
  1134 إذاعة الكويت البرنامج العام / رياضة کویت، صلیبی ، جگر
  1260 إذاعة الرياض السعودية، دمام
  1269 إذاعة الكويت البرنامج العام
جلسات مجلس الأمة
کویت، صلیبی ، جگر
  1305 رادیو ‎بوشهر بوشهر
  1341 إذاعة الكويت البرنامج الثاني کویت، آل مقوا
  1440 إذاعة الرياض السعودية، سر خوب
  1485 راديو آبادان آبادان‎، جمشیدآباد
  1548 رادیو سوا (الخليج) کویت، أم الرمم
  1593 رادیو سوا (العراق) کویت، أم الرمم
 

 

زمان / زمن


هوا / طقس


ایستگاه رادیویی وتلویزیونی حصیرآباد اهواز


مختصات: ۳۱°۱۹′۲۳″ شمالی ۴۸°۴۳′۱۵″ شرقی