شبکه های رادیویی در اصفهان

بر روی نام ایستگاه رادیویی به گوش دادن آنلاین کلیک کنید
اف‌ام، مگاهرتز ایستگاه رادیویی فرستنده
  88.50 رادیو جوان ایستگاه فرستنده كوه پنجه
  89.00 رادیو جوان ایستگاه فرستنده قله مارشنان
  90.50 رادیو ایران ایستگاه فرستنده كوه پنجه
  91.00 رادیو ایران ایستگاه فرستنده قله مارشنان
  92.50 رادیو ورزش ایستگاه فرستنده كوه پنجه
  93.00 رادیو ورزش ایستگاه فرستنده قله مارشنان
  94.50 رادیو اصفهان ایستگاه فرستنده كوه پنجه
  95.00 رادیو اصفهان ایستگاه فرستنده قله مارشنان
  95.50 اذاعة طهران العربية کوه صفه
  96.50 راديو معارف ایستگاه فرستنده كوه پنجه
  97.00 راديو معارف ایستگاه فرستنده قله مارشنان
  99.00 رادیو اقتصاد ایستگاه فرستنده قله مارشنان
100.50 رادیو قرآن ایستگاه فرستنده كوه پنجه
101.00 رادیو قرآن ایستگاه فرستنده قله مارشنان
103.00 راديو سلامت ایستگاه فرستنده قله مارشنان
104.50 رادیو پیام ایستگاه فرستنده كوه پنجه
105.00 رادیو پیام ایستگاه فرستنده قله مارشنان
106.50 راديو فرهنگ ایستگاه فرستنده كوه پنجه
107.00 راديو فرهنگ ایستگاه فرستنده قله مارشنان
رادیو دیجیتال مگاهرتز ایستگاه رادیویی فرستنده
218.640
(11B)
رادیو جوان
رادیو آوا
رادیو قرآن
رادیو پیام
ایستگاه فرستنده قله مارشنان
بسامد پایین کیلوهرتز ایستگاه رادیویی فرستنده
    279 TR1 Radio Watan ترکمنستان، عشق آباد، کاراتامک
موج متوسط، کیلوهرتز ایستگاه رادیویی فرستنده
    558 رادیو ایران حبيب آباد
    585 راديو فرهنگ تهران، قشلاق
    711 رادیو خوزستان اهواز، سطامیه کوچک
    756 رادیو چهارمحال و بختیاری شهركرد‎
    837 رادیو اصفهان حبيب آباد
    900 رادیو قرآن تهران، ترشنبه
  1071 راديو معارف قم، ایران
  1188 رادیو پیام تهران، ترشنبه
  1332 رادیو تهران تهران، ترشنبه
 

 

زمان


هوا


ایستگاه فرستنده كوه پنجه


مختصات: ۳۲°۳۱′۰۱″ شمالی ۵۱°۱۷′۴۹″ شرقی

ایستگاه فرستنده قله مارشنان


مختصات: ۳۲°۵۲′۴۵″ شمالی ۵۲°۲۳′۵۸″ شرقی
قله مارشنان یک کوه است که حدود 60 کیلومتری شمال شرق شهرستان اصفهان و 30 کیلومتری شمال کوهپایه واقع شده است. با ارتفاع 3330 متر، این کوه در 15 کیلومتری جنوب شرق زفره و 3 کیلومتری جنوب روستای مارشنان در استان اصفهان، تقریبا در مرکز ایران است.