شبکه های رادیویی در مشهد

بر روی نام ایستگاه رادیویی به گوش دادن آنلاین کلیک کنید
اف‌ام، مگاهرتز ایستگاه رادیویی فرستنده
  88.00 رادیو جوان ایستگاه فرستنده قله معجونی
  88.50 رادیو جوان ایستگاه فرستنده خاجه - کوه پیازی
  89.00 رادیو جوان ایستگاه فرستنده جاده مشهد-کلات
  90.00 رادیو ایران ایستگاه فرستنده قله معجونی
  92.00 رادیو ورزش ایستگاه فرستنده قله معجونی
  92.50 رادیو ورزش ایستگاه فرستنده خاجه - کوه پیازی
  93.00 رادیو ورزش ایستگاه فرستنده جاده مشهد-کلات
  94.00 رادیو خراسان رضوی ایستگاه فرستنده قله معجونی
  94.50 رادیو خراسان رضوی ایستگاه فرستنده خاجه - کوه پیازی
  95.50 رادیو مناسبتی ایستگاه فرستنده جاده مشهد-کلات
  96.00 راديو معارف ایستگاه فرستنده قله معجونی
  96.50 راديو معارف ایستگاه فرستنده خاجه - کوه پیازی
  97.00 راديو معارف ایستگاه فرستنده جاده مشهد-کلات
  98.00 رادیو اقتصاد ایستگاه فرستنده قله معجونی
100.00 رادیو قرآن ایستگاه فرستنده قله معجونی
100.50 رادیو قرآن ایستگاه فرستنده خاجه - کوه پیازی
102.00 راديو سلامت ایستگاه فرستنده قله معجونی
104.00 رادیو پیام ایستگاه فرستنده قله معجونی
104.50 رادیو پیام ایستگاه فرستنده خاجه - کوه پیازی
105.00 رادیو پیام رادیو جوان ایستگاه فرستنده جاده مشهد-کلات
106.00 راديو فرهنگ ایستگاه فرستنده قله معجونی
106.50 راديو فرهنگ ایستگاه فرستنده خاجه - کوه پیازی
بسامد پایین کیلوهرتز ایستگاه رادیویی فرستنده
    279 TR1 Radio Watan ترکمنستان، عشق آباد، کاراتامک
موج متوسط، کیلوهرتز ایستگاه رادیویی فرستنده
    558 رادیو ایران چهار برج
    576 TR2 Radio Çar Tarapdan
TR3 Radio Miras
ترکمنستان، عشق آباد، کاراتامک
    585 راديو فرهنگ تهران، قشلاق
    657 TR1 Radio Watan ترکمنستان، عشق آباد، کاراتامک
    684 رادیو خراسان رضوی چهار برج
    720 رادیو خراسان رضوی
صدای ایران
Садои Эрон
Эрон Овози
تايباد‎
    801 رادیو خراسان رضوی کاشمر‎
    972 وائس آف امریکہ تاجیکستان، ارزو
  1107 رادیو خراسان رضوی سبزوار‎
 

 

زمان


هوا


ایستگاه فرستنده قله معجونی


مختصات: ۳۶°۱۴′۲۴″ شمالی ۵۹°۳۳′۰۴″ شرقی
مجموعه سايتهاي مخابراتي ارتباطات راديوئي مشرف بر شهر مشهد .

 

ایستگاه فرستنده جاده مشهد-کلات


مختصات: ۳۶°۳۶′۱۴″ شمالی ۵۹°۵۵′۳۶″ شرقی
ایستگاه فرستنده تلویزیونی و اف ام در جاده مشهد-کلات