شبکه های رادیویی در شیراز

بر روی نام ایستگاه رادیویی به گوش دادن آنلاین کلیک کنید
اف‌ام، مگاهرتز ایستگاه رادیویی فرستنده
  88.00 رادیو جوان ایستگاه فرستنده مهارلو
  88.70 رادیو جوان کوه سیدان
  90.00 رادیو ایران ایستگاه فرستنده مهارلو
  92.00 رادیو ورزش ایستگاه فرستنده مهارلو
  92.70 رادیو ورزش کوه سیدان
  94.00 رادیو فارس ایستگاه فرستنده مهارلو
  96.00 راديو معارف ایستگاه فرستنده مهارلو
  96.70 راديو معارف کوه سیدان
  98.00 رادیو اقتصاد ایستگاه فرستنده مهارلو
100.00 رادیو قرآن ایستگاه فرستنده مهارلو
100.70 رادیو قرآن کوه سیدان
102.00 راديو سلامت ایستگاه فرستنده مهارلو
104.00 رادیو پیام ایستگاه فرستنده مهارلو
104.70 رادیو پیام کوه سیدان
106.00 راديو فرهنگ ایستگاه فرستنده مهارلو
106.70 راديو فرهنگ کوه سیدان
بسامد پایین کیلوهرتز ایستگاه رادیویی فرستنده
    279 TR1 Radio Watan ترکمنستان، عشق آباد، کاراتامک
موج متوسط، کیلوهرتز ایستگاه رادیویی فرستنده
    558 رادیو ایران دهنو
    585 راديو فرهنگ تهران، قشلاق
    666 رادیو فارس دهنو
    738 رادیو ‎بوشهر بندر دیر
    837 رادیو اصفهان اصفهان، حبيب آباد
    891 رادیو دنا یاسوج
    900 رادیو قرآن تهران، ترشنبه
  1143 رادیو ایران یاسوج
  1305 رادیو ‎بوشهر بوشهر
 

 

زمان


هوا


ایستگاه فرستنده مهارلو


مختصات: ۲۹°۲۳′۴۸″ شمالی ۵۲°۴۴′۰۲″ شرقی