Homeboyz Radio - Nairobi 103.5 FM
Homeboyz Radio - Kenya - HBR Nairobi 103.5 FM; Eldoret 91.2 FM