Vybez Radio - Kenya
Vybez Radio - Kenya - Nairobi 104.5 FM; Mombasa 98.7 FM; Nyeri 98.8 FM; Meru 107. 1 FM; Eldoret 107.5 FM