ОК радиосу - Кыргызстан
ОК радиосу - Кыргызстан - Бишкек 100.5 FM; Ош 88.4 FM; Нарын 87.5 FM; Ысык-көл, Кочкор 88.8 FM; Талас 89.8 FM; Каракөл, Токтогул 88.3 FM