Монголын радио - МҮОНР Радио 1
Монголын радио - Монголын үндэсний радиогийн I-р суваг - Орон даяар: 164 кГц, 209 кГц, 227 кГц-ийн урт, 882 кГц-ийн дунд, Улаанбаатарт 106.0 МГц хэт богино долгионоор