PSM Dhivehi Raajjeyge Adu - Maldives / ރޭޑިޔޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު
PSM Dhivehi Raajjeyge Adu - Malé, Maldives - Voice of Maldives MW 1449 KHz and FM 89.0 MHz - ރޭޑިޔޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު