Classic FM - काठमाडौं १०१.२ मेगाहर्ज
Classic FM - काठमाडौं १०१.२ मेगाहर्ज - Better than the Best!