रेडियो जनसंचार - भक्तपुर १०७.९ मेगाहर्ज
रेडियो जनसंचार - भक्तपुर १०७.९ मेगाहर्ज