रेडियो कान्तिपुर - काठमाडौं ९६.१ मेगाहर्ज
रेडियो कान्तिपुर - काठमाडौं ९६.१ मेगाहर्ज