रेडियो किप्स एफ.एम. - काठमाडौं ९८.३ मेगाहर्ज
रेडियो किप्स एफ.एम. - काठमाडौं ९८.३ मेगाहर्ज