मेरो एफ.एम. - काठमाडौं ९३.३ मेगाहर्ज
मेरो एफ.एम. - काठमाडौं ९३.३ मेगाहर्ज