मेट्रो ट्राफिक एफ.एम. - काठमाडौं ९५.६ मेगाहर्ज
मेट्रो ट्राफिक एफ.एम. - काठमाडौं ९५.६ मेगाहर्ज