रेडियो नेपाल - कर्णाली प्रदेश

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः राष्ट्रिय प्रसारणप्रदेश १प्रदेश २बागमतीगण्डकीलुम्बिनीकर्णालीसुदूरपश्चिम

रेडियो नेपाल - कर्णाली प्रदेश - Radio Nepal Karnali - Surkhet 576 kHz MW; Humla 100.0 MHz FM; Jumla 103.0 MHz FM; Manma 100.0 MHz FM; Mugu 100.0 MHz FM; Dolpa 103.0 MHz FM; Harre 100.0 MHz FM