नेवा एफ.एम. - काठमाडौं १०६.६ मेगाहर्ज
नेवा एफ.एम. - काठमाडौं १०६.६ मेगाहर्ज